0487-512147 raadgevers@delorijn.nl Geerstraat 8, 6651 CA Druten Postbus 145 6650 AC Druten

De Broekakkers 0 ong ELST

Prijs op aanvraag 

Fotopresentatie:
Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten
Deel dit object:
Kenmerken:
Provincie  :  Gelderland
Gemeente  :  Elst
Type  :  Losse grond
Bouwtype  :  N.v.t.
Soort eigendom  :  volle eigendom
Status  :  Beschikbaar
Totaal hectare  :  4 ha 4 a 30 ca
Omschrijving:
Twee percelen agrarische grond, gelegen binnen de contour van Park Lingezegen

Kavel 1
Dit perceel weiland is gelegen aan en zelfstandig ontsloten op De Broekakkers te Huissen. Het perceel is kadastraal bekend gemeente Elst, sectie R, nummer 75, groot 2.30.05 ha.

Deze kavel heeft een rechthoekige vorm met een lengte van circa 460 m¹ en een breedte van circa 50 m¹ en grenst aan de noordzijde van kavel 2.

Kavel 2
Dit perceel weiland is gelegen aan en zelfstandig ontsloten op de Nieuwslag te Elst. Het perceel is kadastraal bekend gemeente Elst, sectie R, nummer 76, groot 1.74.25 ha en is belast met een zakelijk recht van opstal ten behoeve van Waterschap Rivierenland.

Deze kavel heeft een rechthoekige vorm met een lengte van circa 348 m¹ en een breedte van circa 50 m¹ en grenst aan de zuidzijde van kavel 1.

De kavels zijn gelegen in ruilverkaveling Over Betuwe Oost. Blijkens mededeling van de Dienst Kadaster is de hoogte van eventuele ruilverkavelingslasten thans onbekend. Eventuele lasten komen voor rekening van de koper, eventuele lusten blijven bij de verkoper.

Bestemmingsplaninformatie
Op basis van de beschikbare informatie op www.ruimtelijkeplannen.nl is de vigerende bestemming van beide kavels "Agrarisch - Landbouwland" met de dubbelbestemming "Waarde - Archeologische verwachting 3". Deze bestemming blijkt uit het bestemmingsplan "Park Lingezegen", vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Overbetuwe op 28 februari 2012.

Bodem
De bodem van beide kavels bestaat uit kleigrond.

Aanvullende informatie
Verkoper is op termijn voornemens kabels en/of leidingen aan te leggen in voormelde kavels. Koper dient in te stemmen met het verlenen van een zakelijk recht van opstal hiervoor. Gewassenschade wordt aan de koper vergoed.

Oplevering en aanvaarding
In overleg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Fons Hendrix op telefoonnummer 0487-512147.
Nabijgelegen:
Gerelateerd aanbod:
Geen gerelateerd aanbod gevonden.
Contactgegevens:
Uw makelaar voor dit object is:


Geerstraat 8, 6651 CA Druten
Telefoon: 0487-512147
E-mail: raadgevers@delorijn.nl
Internet: raadgevers.delorijn.nl