0487-512147 raadgevers@delorijn.nl Geerstraat 8, 6651 CA Druten Postbus 145 6650 AC Druten

Goudwerf 0 ong BEUNINGEN GLD

Dit bedrijfsobject is onlangs verkocht
Fotopresentatie:
Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten
Deel dit object:
Kenmerken:
Soort object  :  Bouwgrond
Type  :  Bouwgrond BOG
Bouwtype  :  Nieuwbouw
Status  :  Verkocht
Bouwjaar  :  2016
Perceeloppervlakte  :  8.385 m²
Omschrijving:
Aan de Goudwerf te Beuningen ligt op het bedrijventerrein Schoenaker in Beuningen deze fraaie bouwkavel. Dit bedrijventerrein ligt op korte afstand van de op- en afritten van Rijksweg A73, op korte afstand van de A50 en knooppunt Ewijk en is daarmee regionaal en landelijk sterk ontsloten.

De kavel heeft een vrijwel rechthoekige vorm en grenst aan twee zijden aan de Goudwerf. De Goudwerf is de hoofdontsluiting van het bedrijventerrein. Vanaf de rotonde op de Schoenaker bezien, is het de eerste bouwkavel aan de rechterhand.

Er is sprake van een bouwkavel voor het realiseren van bedrijfsbebouwing. De kavel heeft een oppervlakte van 8.385 m² (waarvan nog ± 4.000 m² beschikbaar) en een bouwvlak met een oppervlakte van ± 5.500 m² dat voor 70% mag worden bebouwd. Er kan derhalve ± 3.850 m² bebouwing worden gerealiseerd tot een bebouwingshoogte van maar liefst 20 meter.

Het bedrijventerrein Schoenaker heeft een totale oppervlakte van circa 60 ha en ligt direct aan de A73. Ter plaatse zijn onder meer gevestigd: Quantore Europe, Depa Disposables, Schellekens en Staalmarkt. Er sprake van een actieve bedrijvenvereniging. Meer informatie daarover is te vinden op bedrijvenverenigingdeschoenaker.nl.

Bestemmingsplan
De bouwkavel valt onder de werking van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Schoenaker 2011' van de gemeente Beuningen, vastgesteld door de raad van die gemeente op 3 juni 2013 en onherroepelijk geworden op 30 juni 2014. In dit bestemmingsplan heeft de bouwkavel de bestemming 'Bedrijf – 1' en de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 2'. Tevens is op de plankaart een bouwvlak aangeduid en zijn een maximale bouwhoogte van 20 meter en een bebouwingspercentage van 70% van toepassing. Tevens zijn de 'Functieaanduiding specifieke vorm van bedrijf – 4' en de 'gebiedsaanduiding geluidzone – zonebeheer' van toepassing.

Bestemming 'Bedrijf – 1'
De kavel is bestemd voor:
1. bedrijven in de milieu categorieën 2, 3.1 en 3.2 die zijn genoemd in de Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten,
2. kantoren,
3. een auto gerelateerd bedrijf in de vorm van een (APK) keuringsstation voor uitsluitend vrachtwagens van derden en de bedrijfsactiviteit wassen en poetsen van uitsluitend vrachtwagens van derden,
4. productie gebonden detailhandel,
5. voorzieningen voor verkeer en verblijf, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, tuinen, erven en verhardingen, groenvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Gebouwen mogen uitsluitend worden opgericht ter plaatse van het bouwvlak en tot een hoogte van 20 meter. Voor afzuiginstallaties en silo's geldt een maximale hoogte van 25 meter.

Het gebruik van de gronden is pas toegestaan nadat de landschappelijke inpassing is gerealiseerd. Deze landschappelijke inpassing bestaat uit het aanplanten van enkele hagen.

Dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 2'
Deze dubbelbestemming regelt dat, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), de gronden mede bestemd zijn voor behoud en bescherming van waardevolle verwachte archeologische informatie in de bodem.

Kadastrale gegevens
Kadastrale gemeente Beuningen, sectie H, nummer 1835, groot 0.83.85 ha

Vraagprijs
€ 130 per m² exclusief BTW

Aanvaarding en oplevering
In overleg

Informatie
Wilt u meer informatie of een afspraak voor een bezichtiging? Dan kunt u daarvoor contact opnemen met De Lorijn raadgevers-makelaars o.g. op telefoonnummer 0487 - 51 21 47 of per e-mail op: raadgevers@delorijn.nl
Nabijgelegen:
Gerelateerd aanbod:
Geen gerelateerd aanbod gevonden.
Contactgegevens:


Geerstraat 8, 6651 CA Druten
Telefoon: 0487-512147
E-mail: raadgevers@delorijn.nl
Internet: raadgevers.delorijn.nl