0487-512147 raadgevers@delorijn.nl Geerstraat 8, 6651 CA Druten Postbus 145 6650 AC Druten

Heihoekscheweg 2 VELP

Dit agrarisch object is onlangs verkocht
Fotopresentatie:
Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten
Deel dit object:
Kenmerken:
Provincie  :  Noord-Brabant
Gemeente  :  Grave
Type  :  Melkveehouderij
Bouwtype  :  Bestaande bouw
Soort eigendom  :  volle eigendom
Status  :  Verkocht
Totaal hectare  :  14 ha 76 a 20 ca
Omvang  :  geheel perceel
Sectie  :  K
Perceel  :  522
Hectare  :  14
Are  :  76
Centiare  :  20
Omschrijving:
Heihoekscheweg 2 te Velp (NB)

Melkveehouderijbedrijf met woning en stallen op een huiskavel van 14.76.20 ha

Algemeen:
Het melkveehouderijbedrijf met woning, ligboxenstal voor circa 110 melkkoeien en 40 stuks jongvee, overige stallen en schuren, sleufsilo en kuilplaten op een huiskavel van 14.76.20 ha.

Het bedrijf is gelegen in Velp, een dorp dat behoort tot de gemeente Grave. De kern van deze stad is nabij gelegen en biedt diverse voorzieningen. De ontsluiting naar de snelweg is goed zodat onder andere Wijchen en Oss snel bereikbaar zijn.

Woning:
Gebouwd rond 1937 en voorzien van een met hout beschoten kap dat is gedekt met dakpannen. De woning is grotendeels voorzien van dubbel glas. De deel / voormalige stalruimte (met zolder) is bereikbaar vanuit de woning, hierin zou ook nog uitbreiding van de woonoppervlakte kunnen plaatsvinden. Op dit moment voorziet deze als overige inpandige ruimte in extra bergruimte.

Begane grond:
Vanuit de entree bij de voordeur zijn de woonkamer, de huidige kantoorruimte en de keuken toegankelijk. Hier zijn ook de gasmeter, watermeter en meterkast (3x 80 ampère) aanwezig.

De woonkamer is voorzien van een houten vloer, balkenplafond met cementvezelplaten en heeft een schouw (schoorsteenkanaal defect).

De leefkeuken is voorzien van een keukenblok uit 2006 met onderbouw vaatwasser en koelkast. In een nis is het fornuis aanwezig met 4-pits kookplaat en onderbouw oven. Vanuit de keuken is de kelder toegankelijk en ook de trapopgang naar de verdieping bereikbaar.

Bij de achterdeur is een ruime entree met toegang tot de badkamer met ligbad, douchebak, toilet, wastafel en aansluitingen voor wasmachine en droger. Verder zijn hierbij een bergruimten aanwezig met daarin ook de CV-combiketel van 2016.

Verdieping:
De verdiepingsvloer is van hout, hierbij is een centrale overloop aanwezig welke toegang geeft tot 4 slaapkamers en een badkamer evenals de zolder met een vlizotrap.

In de badkamer zijn een douchecabine, wastafel en toilet aanwezig. Bij 2 slaapkamers zijn de ramen in de gevels uitgevoerd in dubbelglas, bij de andere slaapkamers zijn Velux-ramen aanwezig.

Voorzieningen:
Het pand is aangesloten op de gebruikelijke nutsvoorzieningen behalve centraal antenne/glasvezel. In het Land van Cuijk is echter wel de aanleg van glasvezel in het buitengebied beoogd.

Aangebouwde stallen:
Aangebouwd bij de deel zijn nog diverse voormalige stal- en opslagruimten aanwezig. Deze verkeren in een matige tot slechte bouwkundige staat. Hierbij zijn ook nog drijfmestputten aanwezig, deze worden echter niet meer gebruikt.

Ligboxenstal:
De oorspronkelijke ligboxenstal (10,28 x 35,27 meter) is in 1974 gebouwd waarbij de stalinrichting in 1983 is vervangen en de roosterplaten in 2004.

De 2x5 visgraatmelkstal van Surge-Melotte is in 2006 voorzien van een dikkere melkleiding en nieuwe melkontvangst. In het tanklokaal zijn een IK-melktank van 4.600 liter, een koelinstallatie met warmteterugwinning, 2 elektrische boilers en circulatiepomp inclusief verwarming voor de drinkwatervoorzienig aanwezig. De zolder boven de melkstal wordt niet meer gebruikt voor de opslag van krachtvoer.

Achter de melkstal zijn 60 ligboxen aanwezig en 3 krachtvoerboxen met daarbij 2 polyester silo's van circa 14 en 8 ton.

In 1993 is de ligboxenstal uitgebreid (20,85 x 47,60 meter) waardoor aan de andere zijde van de voergang 50 ligboxen voor grootvee, 49 ligboxen voor jongvee, een kalverstal met 13 eenlingboxen en een afkalfstal beschikbaar zijn gekomen. Deze stal is uitgevoerd in gegalvaniseerde stalen spanten gedekt met asbestvrije golfplaten, de roosters zijn opgeruwd.

Bij de ligboxenstal staan nog 2 extra polyester silo's voor diervoerder en kunstmest van respectievelijk circa 6 en 10 ton.

Machineberging en beregeningsinstallatie:
De machineberging naast de woning betreft een open veldschuur die in 1978 is gebouwd en uitgebreid in 1983. Het gebouw is 24,20 x 9,00 meter groot en bestaat uit 5 spantvakken. De wanden zijn uitgevoerd in steens muren met daarboven houten planken bij de zijgevels en een kapconstructie van stalen spanten gedekt met golfplaten. De vloer is voorzien van betonklinkers.
In het eerste spantvak is een afsluitbare werkplaats met daarboven een zolderruimte aanwezig.

Bij deze machineberging is ook de beregeningspuls met 15 pk dompelpomp aanwezig waarop de ondergrondse beregeningsleiding met hydranten is aangesloten. De gehele huiskavel is op deze manier met een haspel te beregenen waarbij er slechts 6 meter slang gelegd dient te worden vanaf het hydrant.

Jongveestal en opslagruimte:
Deze voormalige varkensstal met bouwjaar 1963 is verbouwd tot stalruimte voor jongvee en opslagruimte. Het gebouw is 15,94 x 12,10 meter groot en bestaat uit 4 spantvakken. De wanden zijn uitgevoerd in halfsteense muren met daarboven damwand bij de zijgevels en een kapconstructie van houten spanten gedekt met golfplaten. De vloer is deels uitgevoerd in beton.

Bij de eerste twee spantvakken is de voorzijde bij de stalruimte gesloten doordat ook hier een muur aanwezig is. Boven deze stalruimte is ook een hooizolder aanwezig. Het overige deel van de schuur is geheel open aan de voorzijde en dient voornamelijk voor opslagdoeleinden.

Sleufsilo en kuilplaten:
Ten zuiden van de ligboxen stal zijn 1 sleufsilo en 2 kuilplaten naast elkaar gelegen, allen volledig uitgevoerd in gestort beton. Sleufsilo is groot circa 9,5 x 41 meter met wanden van circa 1 meter hoog. De kuilplaten meten ieder circa 7 x 40 meter.

Planologie:
Het gehele object heeft een bestemming "agrarisch met waarden-landschapswaarden" met daarbij een ruim bouwvlak rondom en ter plaatse van de bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen. Verder zijn er dubbelbestemmingen "waarde-archeologie", "waterstaat-attentiegebied EHS", "leiding-gas" evenals gebiedsaanduidingen "groenblauwe mantel", "archeologie categorie 4" en "reconstructiewetzone-verwevingsgebied".

In het bestemmingsplan zijn diverse wijzigingsregels opgenomen welke een andere functie of gebruik mogelijk maken.

Voor meer bestemmingsplaninformatie kunt u behalve ons of de website van de overheid www.ruimtelijkeplannen.nl, ook contact opnemen met de gemeente Grave, bezoekadres Arnoud van Gelderweg 71 in Grave, telefoon 0486-477277.

Hinderwetvergunning:
Op 2 februari 1993 is er een vergunning verleend voor het in werking hebben van een agrarisch bedrijf met mestvarkens en rundvee, en opslag van mest, meststoffen en olie (revisievergunning ex artikel 6a Hinderwet). Er is geen vergunning Natuurbeschermingswet.

Bodem:
Uit de door Stichting Bodemkartering opgestelde bodemkaart blijkt dat er bij het oostelijke deel sprake is van een hoge zwarte enkeerdgrond (zEZ21) en bij het westelijke deel van een laarpodzolgrond (cHn21), beiden bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand.

De grondwatertrap VII is van toepassing op het oostelijke deel, waarbij een gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper dan 80 cm beneden maaiveld geldend is en een gemiddeld laagste grondwaterschand dieper dan 160 cm. Bij het westelijke deel betreft het grondwatertrap V met een gemiddeld hoogste grondwaterstand minder dan 40 cm beneden maaiveld en een gemiddeld laagste grondwaterschand dieper dan 120 cm.

Er zijn geen actuele bodemonderzoeken beschikbaar, mede doordat er geen gebruik wordt gemaakt van derogatie.

Een voormalige olietank is in 1991 gesaneerd door inwendige reiniging en vulling met zand, hiervan is een KIWA sanering-certificaat beschikbaar.

Betalingsrechten en fosfaatreferentie:
De overname van 20,8 betalingsrechten met een waarde in 2017 van € 328,19 per subsidiabele hectare is bespreekbaar. Hetzelfde is van toepassing op de fosfaatreferentie, op 2 juli 2015 zijn er 44 melk- en kalfkoeien, 22 stuks jongvee ouder dan 1 jaar, 20 stuks jongvee jonger dan 1 jaar en 2 weide- en zoogkoeien geregistreerd en de melkveefosfaatreferentie 2013 bedraagt 951 kg.

Overige informatie:
- Alle vermelde maatvoeringen in deze brochure, inclusief de tekeningen zijn indicatief en niet altijd exact.
- Asbesthoudende bouwmaterialen zijn aanwezig, onder andere in de vorm van golfplaten bij diverse daken.
- De vraagprijs heeft betrekking op de onroerende zaken. De betalingsrechten, fosfaatrechten, de veestapel, de machines en roerende zaken zijn nadrukkelijk niet in de vraagprijs inbegrepen. Overname van voornoemde zaken is eventueel bespreekbaar.
- Op het perceel kadastraal bekend gemeente Grave sectie K nummer 522 (groot 14.76.20 ha) is een opstalrecht nutsvoorzieningen van toepassing voor Gasunie Transport Services B.V.


Aanvaarding in overleg.Nabijgelegen:
Gerelateerd aanbod:
Geen gerelateerd aanbod gevonden.
Contactgegevens:


Geerstraat 8, 6651 CA Druten
Telefoon: 0487-512147
E-mail: raadgevers@delorijn.nl
Internet: raadgevers.delorijn.nl