0487-512147 raadgevers@delorijn.nl Geerstraat 8, 6651 CA Druten Postbus 145 6650 AC Druten

Nieuwe Dijk 0 ong KESTEREN

Prijs op aanvraag 

Fotopresentatie:
Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten
Deel dit object:
Kenmerken:
Provincie  :  Gelderland
Gemeente  :  Kesteren
Type  :  Losse grond
Bouwtype  :  N.v.t.
Soort eigendom  :  volle eigendom
Status  :  Beschikbaar
Totaal hectare  :  6 ha 56 a 10 ca
Omvang  :  geheel perceel
Sectie  :  C
Perceel  :  185
Hectare  :  6
Are  :  56
Centiare  :  10
Omschrijving:
Beschrijving:
Ten zuiden van de bebouwde kom van Kesteren op korte afstand van de op- en afritten van de A15 ligt een goed ontsloten perceel cultuurgrond met een frontbreedte van 240 m¹ aan de Nieuwe-Dijk. Zowel aan de noord- als zuidzijde van het perceel ligt een A-watergang. Langs de kavelranden liggen ook sloten.

De grondsoort is overwegend klei met een zwaardere ondergrond. Voor de oppervlakte-ontwatering zijn greppels met duikers op de wendakkers aangelegd.

Bestemmingsplaninformatie:
Het perceel heeft een agrarische hoofdbestemming, waarbinnen een grondgebonden agrarische productie, teelt op folie, worteldoek of goten, bijbehorende voorzieningen, huiserven, gaarden en opslag, kunststof tunnels en overkappingen tot een hoogte van 4 meter en niet permanente teelt ondersteunende voorzieningen zoals hagelnetten tot een hoogte van 6 meter mogelijk is.
Onder omstandigheden kan ook tot 1.500 m² vergunning worden verleend voor de bouw van kassen en permanente kunststoftunnels voor zover het gebruik ondersteunend is aan de hoofdteelt en dat de noodzaak voor de bouw vanwege de agrarische bedrijfsvoering aanwezig is.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op het gemeentehuis te Opheusden dan wel de website www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen.

Kadastrale kenmerken:
Het perceel is kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie C, nummer 185, kadastraal groot 6.56.10 ha. Het perceel staat aangegeven op de bijgaande kadastrale tekening door omcirkeling van de betreffende kadastrale nummers, alsmede met een rode onderbroken bloktekening, begeleid door een rode aanwijspijl op het voorblad van deze brochure.

Milieuhygiënische bodemkwaliteit:
Verkoper is niet bekend met enige verontreiniging van bodem- en/of het grondwater die een belemmering kan zijn voor agrarisch grondgebruik.

Prijs en voorwaarden nader overeen te komen.

Nadere informatie:
De Lorijn raadgevers-makelaars o.g.
Tel. 0487-512147
E-mail: raadgevers@delorijn.nl
Website: www.delorijn.nl
Nabijgelegen:
Gerelateerd aanbod:
Geen gerelateerd aanbod gevonden.
Contactgegevens:


Geerstraat 8, 6651 CA Druten
Telefoon: 0487-512147
E-mail: raadgevers@delorijn.nl
Internet: raadgevers.delorijn.nl