0487-512147 raadgevers@delorijn.nl Geerstraat 8, 6651 CA Druten Postbus 145 6650 AC Druten

Osstraat 0 ong RAVENSTEIN

Dit agrarisch object is onlangs verkocht
Fotopresentatie:
Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten
Deel dit object:
Kenmerken:
Provincie  :  Noord-Brabant
Gemeente  :  ravenstein
Type  :  Losse grond
Bouwtype  :  Bestaande bouw
Soort eigendom  :  volle eigendom
Status  :  Verkocht
Totaal hectare  :  14 ha 74 a 99 ca
Omschrijving:
Verkoop via inschrijving van vijf percelen goede cultuurgrond aan respectievelijk de Osstraat, St. Laurensstraat, Dorpenweg en Bendelaar, omgeving Ravenstein.

Kavel I.

Goed verkaveld en ontsloten perceel vruchtbare cultuurgrond met een kadastrale oppervlakte van 3.96.00 ha aan de verharde weg genaamd Osstraat tussen Demen en Deursen-Dennenburg.

Kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie C nr. 249.

De grondsoort is volgens de bodemkaart van Stiboka een kalkloze rivierkleigrond bestaande uit zware zavel en lichte klei met een homogeen profiel; de gemiddeld hoogste grondwaterstand volgens deze bodemkaart is tussen de 40-80 cm beneden maaiveld en de gemiddeld laagste grondwaterstand meer dan 120 cm beneden maaiveld.
De cultuur is momenteel maïsland.


Kavel II.

Goed verkaveld perceel vruchtbare cultuurgrond met een kadastrale oppervlakte van 6.16.00 ha met een uitweg ontsloten op de St. Laurensstraat te Demen.

Kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie C de nr's 251 en 811.

De grondsoort is volgens de bodemkaart van Stiboka een kalkloze rivierkleigrond bestaande uit zware zavel en lichte klei met een homogeen profiel; de gemiddeld hoogste grondwaterstand volgens deze bodemkaart is tussen de 40-80 cm beneden maaiveld en de gemiddeld laagste grondwaterstand meer dan 120 cm beneden maaiveld.
De cultuur is momenteel maïsland.
Aan de noordzijde van het perceel met kadastraal nummer 251 ligt een ondergrondse rioolleiding van het Waterschap Aa en Maas. Hiervoor is een zakelijk recht gevestigd.


Kavel III.

Goed verkaveld en ontsloten perceel vruchtbare cultuurgrond met een kadastrale oppervlakte van 2.21.29 ha aan de verharde weg genaamd Osstraat tussen Demen en Deursen-Dennenburg.

Kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie C, nr. 907.

De grondsoort is volgens de bodemkaart van Stiboka een kalkloze rivierkleigrond bestaande uit zware zavel en lichte klei met een homogeen profiel; de gemiddeld hoogste grondwaterstand volgens deze bodemkaart is tussen de 40-80 cm beneden maaiveld en de gemiddeld laagste grondwaterstand meer dan 120 cm beneden maaiveld.
De cultuur is momenteel maïsland.


Kavel IV.

Goed verkaveld en ontsloten perceel vruchtbare cultuurgrond met een kadastrale oppervlakte van 1.31.90 ha aan de Dorpenweg ten zuiden van de bebouwde kom van Deursen-Dennenburg.

Kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie D, nr. 967.

De grondsoort is volgens de bodemkaart van Stiboka een kalkloze rivierkleigrond bestaande uit zware zavel en lichte klei met een niet kalkrijke zware tussenlaag en/of een niet-kalkrijke zware ondergrond; de gemiddeld hoogste grondwaterstand volgens deze bodemkaart is minder dan 40 cm beneden maaiveld en de gemiddeld laagste grondwaterstand meer dan 120 cm beneden maaiveld.
Aan de noordzijde ligt ongeveer vanaf de helft van het perceel in westelijke richting een ondergrondse rioolleiding van het Waterschap Aa en Maas. Hiervoor is een zakelijk recht gevestigd.
De cultuur is momenteel grasland.


Kavel V.

Perceel goed ontsloten vruchtbare cultuurgrond van 1.09.80 ha aan de Bendelaar tussen Duurendseind (Berghem) en Deursen-Dennenburg.

Kadastraal bekend gemeente Oss, sectie R, nr. 350.

De grondsoort is volgens de bodemkaart van Stiboka een kalkloze rivierkleigrond bestaande uit zware klei met een niet-kalkrijke tussenlaag en/of een niet-kalkrijke zware ondergrond; de gemiddeld hoogste grondwaterstand volgens deze bodemkaart is minder dan 40 cm beneden maaiveld en de gemiddeld laagste grondwaterstand meer dan 120 cm beneden maaiveld. Aan de noordzijde van het perceel ligt een ondergrondse waterleiding van Brabant Water N.V. Hiervoor is een zakelijk recht gevestigd.
De cultuur is momenteel grasland.


Kavel VI.
Is de combinatie van de bovenvermelde kavels I en II, met samen een kadastrale oppervlakte van 10.12.00 ha.

Kavel VII.
Is de combinatie van de bovenvermelde kavels I en III, met samen een kadastrale oppervlakte van 6.17.29 ha.

Kavel VIII.
Is de combinatie van de bovenvermelde kavels I, II en III met samen een kadastrale oppervlakte van 12.33.29 ha.

Kavel IX.
Is de combinatie van de bovenvermelde kavels IV en V, met samen een kadastrale oppervlakte van 2.41.70 ha.

Kavel X.
Is de combinatie van de bovenvermelde kavels I, II, III, IV en V met samen een kadastrale oppervlakte van 14.74.99 ha.

De hoofdbestemming voor de genoemde kavels is "Agrarisch". Er zijn echter ook enkele dubbelbestemmingen aanwezig, hiervoor verwijzen wij u naar onze informatiebrochure.
De volledige bestemmingsplaninformatie is ook raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl of via de gemeente Oss.

Kadastrale berichten, omgevingskaarten en kadastrale kaarten van de te verkopen percelen, alsmede uitgebreide informatie betreffende de inschrijving zijn in de brochure opgenomen. Deze kunt u opvragen bij ons kantoor.

De inschrijving sluit donderdag 21 december 2017 om 12.00 uur voor de middag.

Hebt u nog vragen, dan zullen wij u graag te woord staan.

Nadere informatie:
Verkrijgbaar via De Lorijn raadgevers o.g.
Telefoon: 0487-512147
E-mail: raadgevers@delorijn.nl of j.vanvessem@delorijn.nl


Nabijgelegen:
Gerelateerd aanbod:
Geen gerelateerd aanbod gevonden.
Contactgegevens:


Geerstraat 8, 6651 CA Druten
Telefoon: 0487-512147
E-mail: raadgevers@delorijn.nl
Internet: raadgevers.delorijn.nl