0487-512147 raadgevers@delorijn.nl Geerstraat 8, 6651 CA Druten Postbus 145 6650 AC Druten

Rijweg 29 WAARDENBURG

Dit agrarisch object is onlangs verkocht
Fotopresentatie:
Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten
Deel dit object:
Kenmerken:
Provincie  :  Gelderland
Gemeente  :  Waardenburg
Type  :  Losse grond
Bouwtype  :  Bestaande bouw
Soort eigendom  :  volle eigendom
Status  :  Verkocht
Totaal hectare  :  1 ha 80 a 95 ca
Omvang  :  geheel perceel
Sectie  :  X
Perceel  :  174
Hectare  :  01
Are  :  80
Centiare  :  95
Omschrijving:
VERKOOP BIJ INSCHRIJVING!!!

Vraagprijs:
• Perceel weiland gelegen achter Rijweg 29 te Waardenburg, groot circa 1.54.79 ha: € 125.000,-- k.k.
• Perceel weiland gelegen tegenover Rijweg 29 te Waardenburg, groot 1.80.95 ha: € 145.000,-- k.k.

Algemeen:
Deze percelen betreffen de kavels 4 en 5 van de inschrijving waarbij ook de woning Rijweg 29 te Waardenburg zal worden verkocht.

Na een drukbezochte kijkmiddag op vrijdag 20 oktober jl. is besloten om een tweede gelegenheid voor een bezichtiging te bieden. Op vrijdag 10 november van 15.00 uur tot 17.00 uur zijn de woning, schuurtjes en weilanden weer toegankelijk. De geïnteresseerden worden daarna in de gelegenheid gesteld een schriftelijke bieding uit te brengen voor woensdag 29 november 12.00 uur, waarna de enveloppen besloten worden geopend en de biedingen zullen worden besproken met de verkoper.
Zodra verkoper een keuze heeft gemaakt of en aan wie gegund zal worden ontvangen inschrijvers bericht of zij al dan niet koper zijn geworden.

Er kan geboden worden op de volgende kavels:

1. de woning Rijweg 29 te Waardenburg met verdere aanhorigheden en gedeelte van het weiland, groot circa 0.25.41 ha.

2. de woning Rijweg 29 te Waardenburg met verdere aanhorigheden en volledige weiland, gezamenlijk groot 1.80.20 ha.

3. de woning Rijweg 29 te Waardenburg met verdere aanhorigheden en weilanden, gezamenlijk groot 3.61.15 ha.

4. het gedeeltelijke weiland nabij Rijweg 29 te Waardenburg, groot circa 1.54.79 ha.

5. het weiland tegenover Rijweg 29 te Waardenburg, groot 1.80.95 ha.

Voor iedere kavel is een afzonderlijk een inschrijfbiljet beschikbaar met daarbij aangehecht de bijbehorende tekening.

Een model voor de bij de woning te hanteren koopovereenkomst, evenals voor het weiland bij een afzonderlijke verkoop, is uitgewerkt en als bijlage bij de brochure opgenomen. Geïnteresseerden kunnen daardoor kennis nemen van de voorwaarden waarbij de verkoop zal plaatsvinden, eventueel kunnen ook nadere voorwaarden op het inschrijfbiljet worden genoemd. Zoals het mogelijk gewenste financieringsvoorbehoud en het hierbij geldende bedrag, dit zal echter meegewogen worden in de keuze voor de gunning.

Planologie:
Het bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017 is van toepassing. Ter plaatse van de weilanden is daarbij de bestemming "Agrarisch" geldend.

Voor meer bestemmingsplaninformatie kunt u behalve ons of de website van de overheid www.ruimtelijkeplannen.nl, ook contact opnemen met de gemeente Neerijnen, bezoekadres Van Pallandtweg 11 in Neerijnen, telefoon 0418 – 656 565.

Bodem:
Door Verhoeven Milieutechniek B.V. is bij de weilanden een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de voormalige boomgaard, brandplaats, gedempte sloot, puindammen en ophooglaag, dit gaf geen aanleiding voor nader onderzoek.

De complete rapportages van Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn als bijlage opgenomen bij de brochure.

Betalingsrechten:
Bij het weiland zijn geen betalingsrechten beschikbaar.

Overige informatie:
- Alle vermelde maatvoeringen in de brochure, inclusief de tekeningen zijn indicatief en niet altijd exact.
- Ten aanzien van de juistheid van de kostenraming voor de saneringskosten bij het bebouwde erf (dus niet bij de weilanden) worden geen garanties gegeven. Koper wordt hierbij nadrukkelijk gewezen op zijn onderzoeksplicht.

Nadere informatie en/of aanvraag inschrijfbiljetten:
De Lorijn raadgevers – makelaars o.g.
Postbus 145, 6650 AC Druten
0487 – 51 21 47
www.delorijn.nl
raadgevers@delorijn.nl


Aanvaarding in overleg.
Nabijgelegen:
Gerelateerd aanbod:
Geen gerelateerd aanbod gevonden.
Contactgegevens:


Geerstraat 8, 6651 CA Druten
Telefoon: 0487-512147
E-mail: raadgevers@delorijn.nl
Internet: raadgevers.delorijn.nl