0487-512147 raadgevers@delorijn.nl Geerstraat 8, 6651 CA Druten Postbus 145 6650 AC Druten

Thornsestraat 19 PERSINGEN

Dit agrarisch object is onlangs verkocht
Fotopresentatie:
Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten
Deel dit object:
Kenmerken:
Provincie  :  Gelderland
Gemeente  :  ooij
Type  :  Manegebedrijf
Bouwtype  :  Bestaande bouw
Soort eigendom  :  volle eigendom
Status  :  Verkocht
Totaal hectare  :  4 ha 15 a 44 ca
Omschrijving:
PAARDENSTAL EN RIJBAK AAN DE THORNSESTRAAT 19 TE PERSINGEN

Vraagprijs bij circa 1 hectare € 85.000,-- k.k.
Vraagprijs bij 4.15.44 hectare € 220.000,-- k.k.

Een zeer goed bereikbaar perceel waarvan de bebouwing en verdere terreininrichting zijn omzoomd met groen en daardoor beschut gelegen.

Hoofdaansluitingen op elektriciteit (3 x 25 ampère) en drinkwater zijn aanwezig waarbij er vervolgens ook kabels, leidingen en aftappunten zijn aangelegd naar/bij de gebouwen. Een grondwaterpuls en ondergrondse leidingen met diverse aansluitingen op de percelen voorzien in de mogelijkheid tot beregening. Daarnaast zijn er nog twee extra grondwaterpulsen met handpompen.

De paardenstal heeft een bebouwde oppervlakte van circa 17 x 4 meter en bestaat uit 6 boxen.
De spantconstructie is van hout met daarop asbesthoudende golfplaten en potdekselwerk bij de buitengevels.

Een zeer degelijke en verdiept aangelegde berging met plat dak voorziet in een veilige opslag van materialen. De bebouwde oppervlakte betreft circa 22 m² en de stahoogte 2 meter.
Hier is ook de groepenkast voor de elektriciteit aanwezig.

Verder zijn er nog diverse gebouwen en volières aanwezig voor het houden van dieren en/of de opslag van materialen evenals een longeer- en rijbak die zijn ingestrooid met rubberkorrels op een gedraineerd fundament van puin.
Slechts bij de paardenstal is een bouwvergunning uit 1983 in het dossier beschikbaar, hierin is echter een maatvoering van 13,65 x 3,30 meter exclusief dak-overstekken genoemd.

De mogelijkheid wordt geboden van het perceel met nummer 296 een gedeelte ter grootte van circa 1 hectare met de gebouwen en voorzieningen aan te kopen. Dit gedeelte is gelegen links van de indicatieve rode splitsingsgrens op de kaart.

Desgewenst kan ook het gehele perceel met nummer 296 worden gekocht of aanvullend het perceel met de kadastrale aanduiding gemeente Ooij sectie G nummer 256. De totale oppervlakte komt dan uit op 4.15.44 hectare.

Uit de bodemkaart van de Stichting voor Bodemkartering blijkt dat er sprake is van rivierkleigrond bestaande uit zware klei met profielverloop 3, of 3 en 4 of 4 met de aanduiding Rn46A. De grondwatertrap VI is van toepassing, hetgeen betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand op 40-80 cm beneden maaiveld is gelegen en de gemiddeld laagste grondwaterstand dieper dan 120 cm.

Het object ligt in het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" zoals dit door de raad van de (toenmalige) gemeente Groesbeek is vastgesteld.

Volgens dit bestemmingsplan heeft het object ter plaatse van het perceeldeel met bebouwing de bestemming "Bedrijf" en de functieaanduiding "specifieke vorm van bedrijf – 7". Deze aanduiding heeft volgens de planregels betrekking op een "dierengezondheidsbedrijf inclusief paardenbak" waarbij een oppervlakte aan bedrijfsbebouwing van 60 m² wordt toegelaten.

Voor het overige is de bestemming "Agrarisch met waarden – Landschap 1", de dubbelbestemming "Waarde – Archeologie 4" en gebiedsaanduiding "WRO-zone – omgevingsvergunning ganzen- en weidevogelgebied" van toepassing.

Wij beschikken op ons kantoor over complete voorschriften. Vanzelfsprekend kunt u desgewenst navraag doen op het gemeentehuis te Groesbeek of de website ruimtelijkeplannen raadplegen.

Indien niet de totale oppervlakte van 4.15.44 hectare wordt aangekocht, zal ten behoeve van de ontsluiting van de resterende percelen naar de Thornsestraat een erfdienstbaarheid van weg worden gevestigd.

Wilt u meer informatie of een afspraak voor een bezichtiging? Dan kunt u daarvoor contact opnemen met De Lorijn raadgevers - makelaars o.g. telefoonnummer 0487 - 51 21 47.
Nabijgelegen:
Gerelateerd aanbod:
Geen gerelateerd aanbod gevonden.
Contactgegevens:


Geerstraat 8, 6651 CA Druten
Telefoon: 0487-512147
E-mail: raadgevers@delorijn.nl
Internet: raadgevers.delorijn.nl