0487-512147 raadgevers@delorijn.nl Geerstraat 8, 6651 CA Druten Postbus 145 6650 AC Druten

Beheer- en pachtzaken

De Lorijn kan voor u een beherende of een adviserende rol vervullen die gericht is op de instandhouding en exploitatie van uw onroerend goed. U kunt daarbij denken aan zowel landelijk als stedelijk vastgoed. Het kan dus gaan om duurzaam beheer van agrarische gebieden, maar ook om het tijdelijk beheer van gronden die uiteindelijk worden bestemd voor bijvoorbeeld woningbouw of bedrijventerrein. Wij stellen in overleg met de opdrachtgever een passend pakket met beheerswerkzaamheden samen. Hiertoe kunnen behoren:

  • het voeren van de pacht- en financiŽle administratie
  • het opstellen en sluiten van pacht- en huurcontracten
  • het innen van huur- en pachtgelden
  • het adviseren bij pacht- en huurprocedures
  • het adviseren over fiscale en juridische aspecten
  • het regelen van de tijdelijke verhuur
  • de beheerswerkzaamheden die nodig zijn bij het in beheer hebben van gronden en opstallen
  • het voeren van een eigen exploitatie voor de opdrachtgever van gronden en opstallen
  • het begeleiden van eventuele aankopen of verkopen binnen de eigendomsportefeuille van opdrachtgevers
  • het verrichten van taxaties www.delorijn.nl/taxaties met betrekking tot de verkoopwaarde, de executiewaarde of huurwaarde, maar ook de pachtsommen en huurprijzen