0487-512147 raadgevers@delorijn.nl Geerstraat 8, 6651 CA Druten Postbus 145 6650 AC Druten

Schaderegelingen

Er worden in Nederland tal van projecten uitgevoerd waar wel eigendomsrechten van derden in het geding zijn, zonder dat de overheid de eigendom daarvan nodig heeft. Voor bijvoorbeeld het leggen van kabels en leidingen is het niet van belang dat de eigendom van een perceel wordt verkregen, maar wel dat een ongestoorde ligging van de te realiseren ondergrondse infrastructuur wordt gegarandeerd. Hiertoe zal er veelal een beperkt zakelijk recht ten behoeve van de aanleg van deze kabel of leiding moeten worden gevestigd. Bij de uitvoering van dergelijke projecten wordt veelal (vermogens)schade veroorzaakt die voor vergoeding in aanmerking komt.