0487-512147 raadgevers@delorijn.nl Geerstraat 8, 6651 CA Druten Postbus 145 6650 AC Druten

Taxatie

Voor zeer uiteenlopende doelen kan het noodzakelijk zijn de waarde van grond, een woning, bedrijfsruimte, agrarisch bedrijf of andere onroerende zaken te bepalen. Het bepalen van de waarde vindt plaats door middel van een taxatie. Onze adviseurs hebben de juridische en technische kennis om een dergelijke taxatie op te stellen. Het is daarbij van belang om te weten voor welk doel de waarde moet worden vastgesteld. Afhankelijk van het doel van de taxatie wordt een specifieke taxatiemethodiek toegepast. Onze adviseurs zijn thuis in de verschillende taxatiemethodieken en taxatiedoelen. Wij taxeren onder andere voor de volgende doeleinden:

 • Aan- en verkoop in de particuliere markt.
 • Aankoop ten behoeve van ontwikkelingen als woningbouw, aanleg infrastructuur etc.
 • Onteigening.
 • Inbrengwaarden in het kader van de grondexploitatie op basis van de Wet ruimtelijke ordening.
 • Financiering.
 • Herwaardering voor de balans en taxaties voor fiscale doeleinden.
 • Waardevermindering in verband met planschade, nadeelcompensatie of schade in het algemeen.
 • Verzekering.
 • Boedelscheiding.
 • Bedrijfsoverdracht.
 • Inbreng in maatschap of vennootschap of juist beŽindiging daarvan.
 • Successie.

Wij taxeren in het grootste deel van Nederland, zowel in het agrarische gebied als in de stad en het gebied er tussen in. Onze verschillende adviseurs taxeren landelijk vastgoed, bedrijfsmatig vastgoed en wonen-mkb en zijn gecertificeerd in de verschillende vakgebieden.